Werkwijze

Mijn manier van werken gaat uit van oplossingsgericht coachen. Het is een manier van handelen en denken die ervan uit gaat dat het kind zelf in staat is om zijn situatie ten goede te veranderen.

Hi5 Kast

In de praktijk kiest het kind zelf een plekje aan de ronde tafel. Er is geen verkeerde plek. Een open kast met spelmateriaal nodigt uit om te kijken en te kiezen. Het kind heeft zo de regie over waarmee we aan de slag gaan. 

Hi5 kindercoaching Kast

Met behulp van de juiste interventies krijgt het kind zélf de inzichten. De oplossing zit in het kind zelf. Door in te spelen op zijn of haar behoeften en de specifieke problematiek, krijg je maatwerk. 

En dat is kenmerkend voor de werkwijze bij Hi5 kindercoaching. 

Ik leer jouw kind vaardigheden om gedragsverandering zelf te realiseren. Ik laat jouw kind zien dat zijn mogelijkheden en kwaliteiten veel grootser zijn, dan dat hij/zij aanvankelijk denkt.