Werkwijze

Mijn manier van werken gaat uit van oplossingsgericht coachen. Het is een manier van handelen en denken die ervan uit gaat dat het kind zelf in staat is om zijn situatie ten goede te veranderen.

Hi5 kindercoaching Kast

In de praktijk kiest het kind zelf een plekje aan de ronde tafel. Er is geen verkeerde plek. Een open kast met spelmateriaal nodigt uit om te kijken en te kiezen. Het kind heeft zo de regie over waarmee we aan de slag gaan. 

Hi5 kindercoaching Kast

Waar de een liever speelt met een pop, heeft een ander meer baat bij het Kwaliteitenspel of juist een stukje mindfulness. Door in te spelen op zijn of haar behoeften en de specifieke problematiek, krijg je maatwerk. 

Dat is kenmerkend voor de werkwijze bij Hi5. Samen met jouw kind ga ik op zoek naar helpende strategieën, ondersteunende factoren en vaardigheden die al aanwezig zijn. Spelenderwijs krijgt hij of zij zelf de inzichten. De oplossing zit in het kind zelf. 

Hi5 kindercoaching Muziek

Ik leer jouw kind vaardigheden om gedragsverandering zelf te realiseren. Ik laat jouw kind zien dat zijn mogelijkheden en kwaliteiten veel grootser zijn, dan dat hij/zij aanvankelijk denkt.